Po shfaqen krejt 4 përfundimet

Blond
Brun
Cendré
Châtain
Ultra-brun

Laps për vetullat

L890
Brun
Cendré
Châtain
Ultra-brun

Laps preçiz për vetullat

L990
Brun
Cendré
Châtain
Ultra-brun

Maskara për vetullat

L1,300